POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. CINE ESTE OPERATORUL RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

Suntem SC ENEI YOUR DESIGN SRL, societate care în prezent operează în Romania vânzarea de produse destinate decorului pentru interior și prelucrăm datele dvs. personale în calitate de operator economic. Aceasta înseamnă că am reglementat și ne asumăm responsabilitatea privind modul de prelucrare și protecție a datelor dvs. personale.

Adresa responsabilului privind Protecția datelor: office@yourdesign.ro.

2. ÎN CE SCOP VĂ PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

Utilizăm datele dvs. (obținute online sau personal), printre alte scopuri, pentru a vă gestiona înregistrarea ca utilizator, pentru a gestiona achizițiile de produse sau servicii, pentru a vă răspunde întrebărilor, precum și, dacă doriți, pentru a vă trimite comunicările noastre personalizate.

În funcție de produsele, serviciile sau funcționalitățile de care doriți să beneficiați oricând, va trebui să vă prelucrăm anumite date personale, cum ar fi:

datele de identificare (de exemplu, numele, prenumele, limba și țara din care interacționați cu noi, informațiile de contact etc.);

informații economice și de tranzacționare (de exemplu, informațiile privind plățile sau pe cele privind cardul bancar, informații despre achiziții, comenzi, returnări etc.);

informații comerciale (de exemplu, dacă sunteți abonat la newsletter-ul nostru);

date privind gusturile și preferințele dvs.;

De reținut: atunci când vă rugăm să completați datele personale pentru a vă oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale Platformei, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a vă oferi acces la funcționalitatea respectivă. De asemenea, dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, este posibil să nu puteți finaliza înregistrarea dvs ca utilizator sau să nu puteți beneficia de aceste servicii sau funcționalități.

3. DE CE LE UTILIZĂM DATELE DVS. PERSONALE?

Vă prelucrăm datele pentru următoarele scopuri:

– gestionarea înregistrării ca utilizator al website-ului;

– dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de vânzare-cumpărare sau servicii;

– serviciul clienți;

– marketing;

– analiza utilizării și a calității.

Cel mai important motiv este acela că trebuie să prelucrăm datele dvs. personale pentru a executa contractul pe care îl încheiați cu noi, atunci când vă înregistrați și cumpărați ceva sau pentru a beneficia de oricare dintre serviciile sau funcționalitățile noastre, dar există și alte motive care ne legitimează, cum ar fi, printre altele, interesul de a răspunde întrebărilor dvs. sau consimțământul pe care ni-l dați pentru a vă trimite newsletter-ul nostru.

În vederea gestionării înregistrării dvs. ca utilizator al Platformei web (www.yourdesign.ro) este necesară prelucrarea datelor dvs. pentru semnarea termenilor care reglementează utilizarea Platformei.

De asemenea, pentru dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de vânzare sau de servicii este necesar să prelucrăm datele dvs.

Este posibil ca unele prelucrări de date aferente procesului de achiziție să se activeze doar pt că solicitați acest lucru sau ne autorizați în acest sens, cum ar fi stocarea datelor privind plata (card) pentru achiziții viitoare. În acest caz, baza legală în temeiul căreia vă prelucrăm datele este consimțământul dumneavoastră.

Apreciem că avem un interes legitim pentru efectuarea verificărilor necesare pentru a detecta și a preveni posibilele fraude atunci când faceți o achiziție. Înțelegem că prelucrarea acestor date este în avantajul tuturor părților implicate atunci când se efectuează plata pentru o achiziție și, în mod special pentru dvs., deoarece ne permite să luăm măsuri pentru a vă proteja împotriva tenativelor de fraudă ale terților.

Totodată, considerăm că avem un interes legitim să răspundem solicitărilor sau întrebărilor pe care ni le adresați prin diferite mijloace de contact existente. Înțelegem că prelucrarea acestor date este, de asemenea, în avantajul dvs., deoarece ne permite să vă putem ajuta în mod corespunzător și să găsim o soluție întrebărilor.

Când ne contactați, în special, pentru gestionarea incidentelor legate de comanda dvs. sau de produsul/serviciul achiziționat prin Platformă, prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de vânzare-cumpărare.

Când interogarea dvs. este în legătură  cu exercitarea drepturilor despre care vă informăm sau în legătură cu reclamații față de produsele sau serviciile noastre, prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale.

Un alt scop pentru care vă prelucrăm datele dvs. este acela de marketing. Acesta se realizează prin consimțământul pe care ni-l dați, de exemplu, atunci când sunteți de acord să primiți informații personalizate prin diverse mijloace sau atunci când acceptați termenii și condițiile legale de a participa la o acțiune promoțională.

Pentru a vă prezenta informații personalizate, considerăm că avem un interes legitim pentru întocmirea profilului dvs. cu informațiile pe care le avem despre dvs. (de exemplu, navigarea pe care o efectuați, preferințele sau istoricul achizițiilor) și cu datele personale pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi intervalul de vârstă sau limba, deoarece înțelegem că prelucrarea acestor date este, de asemenea, în avantajul dvs., permițându-vă să îmbunătățiți experiența în calitate de utilizator, precum și să accesați informațiile în funcție de preferințele dvs.

Un ultim scop pentru care utilizăm datele dvs. cu caracter personal constă în faptul de a îmbunătăți experiența dvs. ca utilizator, precum și de a vă oferi un serviciu de calitate superioară, considerând astfel că avem un interes legitim pentru analizarea caracterului de utilizare al Platformei și a gradului de satisfacție a utilizatorului.

4. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

În funcție de scopul pentru care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, perioada de stocare variază, după cum urmează:

– pentru gestionarea înregistrării dvs. ca utilizator al Platformei, vom prelucra datele dvs. pe perioada cât aveți statutul de utilizator înregistrat (adică până când decideți să vă dezabonați).

– pentru dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de vânzare-cumpărare sau servicii, vom prelucra datele dvs. pe durata de timp necesară pentru a gestiona achiziționarea produselor sau a serviciilor pe care le-ați cumpărat, incluzând eventualele returnări, reclamații sau plângeri legate de achiziționarea produsului sau a serviciului respectiv. De asemenea, vom prelucra datele doar până în momentul pe care îl stabiliți dvs., așa cum este cazul datelor privind plățile (cu cardul), pe care ne solicitați să le stocăm pentru eventualele achiziții viitoare.

– serviciul clienți – vom prelucra datele dvs. atât timp cât este necesar pentru a vă satisface solicitarea sau cererea.

– marketing – vom prelucra datele dvs. până când vă veți dezabona sau veți anula abonamentul la newsletter. Referitor la acțiunile promoționale, datele dvs. vor fi stocate pentru o perioadă de 6 luni de la încheierea acțiunii promoționale.

– analiza utilizării și a calității – vom prelucra punctual datele dvs. pe durata în care efectuăm o acțiune sau un sondaj specific privind calitatea sau până când vom anonimiza datele dvs. de navigare.

Indiferent de modul în care prelucrăm datele pe durata strict necesară atingerii scopului vizat, ulterior le vom stoca și proteja în mod corespunzător pe durata de timp în care pot decurge responsabilități derivate din respectiva prelucrare, în conformitate cu reglementările în vigoare. Odată ce acțiunile posibile se prescriu în fiecare caz, vom proceda la ștergerea datelor cu caracter personal.

5. TRANSFERĂM DATELE DVS. PERSONALE CĂTRE TERȚI?

În vederea îndeplinirii scopurilor indicate în această Politică de confidențialitate, este necesar să acordăm acces la datele dvs. personale furnizorilor de servicii care ne ajută sau ne oferă sprijin, cu care am încheiat un acord și care se află în spațiul sau în afara Uniunii Europene, după cum urmează:

– instituțiilor financiare;

– organelor specializate în descoperirea și prevenirea fraudei;

– furnizorilor de servicii tehnologice;

– furnizorilor și colaboratorilor de servicii logistice, de transport și livrare;

– furnizorilor de servicii aferente serviciului clienți;

– furnizorilor și colaboratorilor care ne oferă servicii de marketing și publicitate.

6. CARE SUNT DREPTURILE DVS. CÂND NE PUNEȚI LA DISPOZIȚIE DATELE PERSONALE?

Ne angajăm să respectăm confidențialitatea datelor dvs. personale și să garantăm exercitarea drepturilor dvs. În acest sens, am convenit că le puteți exercita, în mod complet gratuit, trimițând un mesaj la o adresa de e-mail unică (office@yourdesign.ro), indicând pur și simplu motivul solicitării și dreptul pe care doriți să-l exercitați. Vă vom răspunde în maximum o lună de la primirea fiecărei solicitări. În cazul în care considerăm că este necesar pentru a vă putea identifica, vă putem solicita o copie a unui document prin care să vă dovediți identitatea.

Indiferent de scopul sau baza legală în temeiul căreia vă prelucrăm datele, aveți dreptul:

– de a accesa datele dvs. personale care sunt în posesia noastră. Vă reamintim că dacă sunteți utilizator înregistrat al Platformei, puteți verifica aceste informații și în secțiunea corespunzătoare datelor dvs. personale;

– de a corecta datele dvs. personale. Rețineți că în calitate de utilizator înregistrat al Platformei, puteți accesa secțiunea corespunzătoare datelor personale din contul dvs. pentru a modifica sau actualiza datele personale. Prin furnizarea activă a datelor dvs. personale prin orice mijloace, garantați că acestea sunt adevărate și exacte și vă angajați să ne comunicați orice modificare sau schimbare a acestora. Orice pierdere sau daună provocată Platformei sau operatorului Platformei sau oricărei părți terțe prin comunicarea unor informații eronate, inexacte sau incomplete în formularele de înregistrare, va constitui responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că trebuie să puneți la dispoziție doar datele dvs. personale, nu și pe cele ale altor persoane cu excepția cazurilor permise în această Politică de confidențialitate.

– de a șterge datele dvs. personale, în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care este nevoie să le prelucrăm, astfel cum v-am informat mai sus sau în care nu mai avem legitimitatea de a face acest lucru.

– de a ne solicita limitarea prelucrării datelor dvs., ceea ce înseamnă că în anumite cazuri, ne puteți solicita suspendarea temporară a prelucrării datelor sau stocarea pe o perioadă mai îndelungată decât cea necesară pentru atunci când este posibil să aveți nevoie de ele.

Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice scop, aveți, de asemenea, dreptul să îl retrageți în orice moment. Atunci când legalitatea prelucrării datelor se întemeiază pe consimțământul dvs. sau pe executarea contractului, veți avea de asemenea dreptul să solicitați portabilitatea datelor personale. Aceasta înseamnă că veți avea dreptul să primiți datele personale pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pe care să îl puteți transmite altui operator în mod direct, cu condiția să fie posibil din punct de vedere tehnic.

Pe de altă parte, atunci când prelucrarea datelor se întemeiază pe interesul nostru legitim, veți avea, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor.

În cele din urmă, vă informăm despre dreptul dvs. de a depune o plângere la autoritatea competentă de control al protecției datelor, în special către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: www.dataprotection.ro

7. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NE PUNEȚI LA DISPOZIȚIE DATE ALE TERȚILOR?

Oferim funcții sau servicii care necesită prelucrarea datelor personale ale unei terțe părți pe care ni le furnizați, astfel cum se întâmplă în cazul activării și trimiterii Cardului cadou sau al gestionării cererii pentru Bonul cadou. Dacă ne puneți la dispoziție Date personale ale altor persoane, garantați că le-ați informat cu privire la scopurile și modul în care trebuie să prelucrăm datele lor personale.

8. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate atunci când vom aprecia că va fi necesar. În acest caz, vă vom comunica în diferite moduri prin intermediul Platformei (de exemplu, printr-un anunț tip banner, printr-o fereastră pop-up sau printr-o notificare) sau vă vom transmite la adresa de e-mail atunci când modificarea în cauză este importantă pentru confidențialitatea dvs., astfel încât să puteți verifica modificările, să le evaluați și, dacă este cazul, să vă opuneți sau să anulați orice serviciu sau funcționalitate. În orice caz, vă sugerăm să verificați periodic prezenta Politică de confidențialitate pentru cazul în care există modificări minore sau dacă introducem o îmbunătățire interactivă, profitând de faptul că veți găsi întotdeauna prezenta Politică ca punct de informare permanent pe site-ul nostru.

9. INFORMAȚII PRIVIND COOKIE-URILE

Utilizăm cookie-uri și dispozitive similare pentru a vă facilita navigarea pe Platformă, pentru a ști cum interacționați cu noi și, în unele cazuri, pentru a vă putea afișa reclame pe baza obiceiurilor dvs. de navigare. Vă rugăm să citiți Politica de cookie-uri pentru a cunoaște în detaliu cookie-urile și dispozitivele similare pe care le folosim, scopul acestora și alte informații de interes.